• CampZone 2019
  Competition Platform
 • Powered By
  LANERGY

Competitie Informatie

Hearthstone is een online Collectible Card Game van Blizzard Entertainment, dezelfde studio die ook verantwoordelijk is voor de StarCraft, WarCraft en Diablo series. In Hearthstone moet je verschillende kaarten gebaseerd op het WarCraft universum verzamelen, waarmee je je eigen custom deck moet samenstellen en daarmee de tegenstander dient te verslaan. Je kan spelen tegen de computer of online tegen andere mensen in een casual of ranked potje. Ook is er de Adventure mode, waar je tegen unieke computervijanden speelt met een uniek gegenereerd deck waarna je zelf kaarten kiest om dit deck sterker te maken. In de Arena mode kun je je deck samenstellen door te kiezen uit telkens drie kaarten, waarna je met het eindresultaat probeert zoveel mogelijk te winnen voor toffe rewards.

Met de recente expansion Rise of Shadows en de bijbehorende rotatie van oude kaarten zijn er weer talloze mogelijkheden aan nieuwe decks en counters. Het nieuwe avontuur The Great Dalaran Heist voegt een leuke PvE afleiding toe aan de game voor wanneer je even geen zin hebt om tegen de populairste meta-decks te spelen. Ga op pad met de League of E.V.I.L om de bank van Dalaran te overvallen, wat natuurlijk uitloopt op de grootste bankroof van de eeuw!

Competitie Informatie

Hearthstone is een online Collectible Card Game van Blizzard Entertainment, dezelfde studio die ook verantwoordelijk is voor de StarCraft, WarCraft en Diablo series. In Hearthstone moet je verschillende kaarten gebaseerd op het WarCraft universum verzamelen, waarmee je je eigen custom deck moet samenstellen en daarmee de tegenstander dient te verslaan. Je kan spelen tegen de computer of online tegen andere mensen in een casual of ranked potje. Ook is er de Adventure mode, waar je tegen unieke computervijanden speelt met een uniek gegenereerd deck waarna je zelf kaarten kiest om dit deck sterker te maken. In de Arena mode kun je je deck samenstellen door te kiezen uit telkens drie kaarten, waarna je met het eindresultaat probeert zoveel mogelijk te winnen voor toffe rewards.

Met de recente expansion Rise of Shadows en de bijbehorende rotatie van oude kaarten zijn er weer talloze mogelijkheden aan nieuwe decks en counters. Het nieuwe avontuur The Great Dalaran Heist voegt een leuke PvE afleiding toe aan de game voor wanneer je even geen zin hebt om tegen de populairste meta-decks te spelen. Ga op pad met de League of E.V.I.L om de bank van Dalaran te overvallen, wat natuurlijk uitloopt op de grootste bankroof van de eeuw!

Rules

Op alle competities zijn onze Algemene Regels van toepassing.

Aanmelden
Voor aanvang van de competitie dienen alle spelers zich te registreren bij het competitie team met hun discord naam, battletag en welke 4 verschillende classes ze gaan gebruiken. Na het sluiten van de inschrijvingen zal deze informatie voor de deelnemers beschikbaar gemaakt worden. Zorg er voor dat het volgende op je profiel staat: discord naam, battle tag, de 4 classes en de uploads van je decklists. Mocht de decklist niet gesubmit zijn en er is een probleem omtrent decks, zal de admin de tegenpartij in het gelijk stellen.

Disconnects
Als een speler disconnect, wacht tot het spel over is omdat hij kan reconnecten. Maak als speler die niet gedisconnected is altijd een screenshot met de tijd, zodat problemen door admins snel opgelost kunnen worden. Als een speler na een disconnect niet kan reconnecten, forfeit deze speler een game ongeacht de omstandigheden. Als beide spelers disconnecten moet er meteen opnieuw gespeeld worden. Voor een mass disconnect kan de admin een uitzondering maken.

Discord
Het merendeel van de communicatie tussen admins en spelers zal verlopen via Discord. Het is daarom van groots belang dat spelers gedurende hun deelname aan de competitie verbonden zijn met #hearthstone op de Discord server van het evenement.

Format
4 Hero 1 Ban Conquest De competitie zal gespeeld worden volgens het "4 Hero 1 Ban Conquest" format.

Hero 1 Ban Conquest regels
 • * Alle matches zijn Best-of-5.
 • * De eerste speler die 3 games wint, wint de match.
 • * Iedere speler heeft vier classes/decks. Bij het spelen banned je tegenstander een van deze classes.
 • * Als een speler een game wint, dan mag het deck waarmee gewonnen is niet meer gebruikt worden in de match.
 • * De verliezer van een game mag van deck wisselen of hetzelfde deck gebruiken.

Terminologie
Onder een game verstaan we 1 potje Hearthstone. Onder een match verstaan we een set van games tegen een bepaalde tegenstander.

Overig
3rd party software is niet toegestaan, dus ook geen deck tracker. Het is niet toegestaan je decks aan te passen tussen games. Het is niet toegestaan de match te verlaten anders dan door een technisch probleem. Het is niet toegestaan om spelbrekende bugs te misbruiken. Na gelijkspel moet meteen opnieuw gespeeld worden zonder te switchen van decks. Bij gelijkspel in de mogelijke poule fase kijken we naar win/loss ratio.

----------------------------------------------------

Our General Rules apply to all of our competitions.

Signup
Before the start of the competition all participants have to register at the competition team with their discord name, battletag and the four classes they want to use. After the signups are closed this information will be made public. Make sure your profile contains the following information: discord name, battletag, the 4 classes you wanna play and the uploads of your decklists. If there is a dispute and no decklist was submitted the admin is forced to agree with your opponent.

Discord
Most of the communication between the players and the admins will be done at Discord. For that reason it is important that all players are connected to the #hearthstone channel at the Campzone Discord server during the competition.

Disconnects
If a player disconnects wait until the game is over, since they can reconnect. The connected player has to make a screenshot including the time for the admins in case of any disputes. If a player disconnects during the game and can't reconnect, the disconnecting player forfeits that game regardless of cause. If both players disconnect the game must be replayed immediately without a break between games. For mass disconnects the admin can make an exception. 2 Discord Most of the communication between admins and players will go through Discord. It is very important that the contestants are to be connected to the #hearthstone channel at the event's Discord.

Format
4 Hero 1 Ban Conquest The competition will be played in "4 Hero 1 Ban Conquest" format.

Hero 1 Ban Conquest rules
 • * All matches are BO5.
 • * First player to win three games wins.
 • * Every player chooses 4 classes/decks. During play your opponent bans one of these.
 • * If you win a game with a deck, you cannot play that deck anymore.
 • * The loser of a game can use the same deck, or switch to another deck.

Terminology
A game is a single game of hearthstone. A match is a set of games against one opponent.

Other
3rd party software is not allowed, so no decktracker software. It is not allowed to modify your decks during a match. It is not allowed to leave the match for anything but a technical issue. It is not allowed to exploit game breaking bugs (f.e. Shadow Visions bugs). After a draw the game has to be replayed immediately without a break. If there is a draw in scores during pools (if those are played) the win/loss ratio decides.

Ingeschreven deelnemers: 13

Speler Inschrijfnummer Bevestigd 13/13 (100%)
[HMO]Rickkerdd 11 Aanwezigheid bevestigd
DemonHunter#2931 6 Aanwezigheid bevestigd
Derpie#2495 12 Aanwezigheid bevestigd
Indillian#2372 2 Aanwezigheid bevestigd
Keycraftsman#2303 4 Aanwezigheid bevestigd
Rimaethon#2839 3 Aanwezigheid bevestigd
rowwie1991#2580 10 Aanwezigheid bevestigd
spacekeezz 8 Aanwezigheid bevestigd
Stompert#2744 5 Aanwezigheid bevestigd
Vaporizer 13 Aanwezigheid bevestigd
W4ZT3CH#2397 9 Aanwezigheid bevestigd
Wakiwaki#2404 7 Aanwezigheid bevestigd
yawyna#2543 1 Aanwezigheid bevestigd

Brackets

Popout Bracket
Round 1 Upper Bracket
M1 [HMO]Rickkerdd 1 vs. 0 » MATCH INFO
M2 Derpie#2495 2 vs. 3 Rimaethon#2839 » MATCH INFO
M3 spacekeezz 3 vs. 0 Vaporizer » MATCH INFO
M4 rowwie1991#2580 1 vs. 3 Stompert#2744 » MATCH INFO
M5 Keycraftsman#2303 1 vs. 0 » MATCH INFO
M6 W4ZT3CH#2397 2 vs. 3 Indillian#2372 » MATCH INFO
M7 DemonHunter#2931 1 vs. 0 » MATCH INFO
M8 yawyna#2543 3 vs. 2 Wakiwaki#2404 » MATCH INFO
Round 2 Upper Bracket
M9 [HMO]Rickkerdd 3 vs. 1 Rimaethon#2839 » MATCH INFO
M10 spacekeezz 3 vs. 1 Stompert#2744 » MATCH INFO
M11 Keycraftsman#2303 3 vs. 2 Indillian#2372 » MATCH INFO
M12 DemonHunter#2931 0 vs. 3 yawyna#2543 » MATCH INFO
Round 3 Upper Bracket
M13 [HMO]Rickkerdd 3 vs. 2 spacekeezz » MATCH INFO
M14 Keycraftsman#2303 3 vs. 1 yawyna#2543 » MATCH INFO
Upper Bracket Final
M15 [HMO]Rickkerdd 2 vs. 3 Keycraftsman#2303 » MATCH INFO

Round 1 Lower Bracket
M17 0 vs. 1 Derpie#2495 » MATCH INFO
M18 Vaporizer 1 vs. 3 rowwie1991#2580 » MATCH INFO
M19 0 vs. 1 W4ZT3CH#2397 » MATCH INFO
M20 0 vs. 1 Wakiwaki#2404 » MATCH INFO
Round 2 Lower Bracket
M21 DemonHunter#2931 3 vs. 1 Derpie#2495 » MATCH INFO
M22 Indillian#2372 3 vs. 1 rowwie1991#2580 » MATCH INFO
M23 Stompert#2744 1 vs. 3 W4ZT3CH#2397 » MATCH INFO
M24 Rimaethon#2839 3 vs. 2 Wakiwaki#2404 » MATCH INFO
Round 3 Lower Bracket
M25 DemonHunter#2931 1 vs. 3 Indillian#2372 » MATCH INFO
M26 W4ZT3CH#2397 3 vs. 1 Rimaethon#2839 » MATCH INFO
Round 4 Lower Bracket
M27 spacekeezz 3 vs. 2 Indillian#2372 » MATCH INFO
M28 yawyna#2543 2 vs. 3 W4ZT3CH#2397 » MATCH INFO
Round 5 Lower Bracket
M29 spacekeezz 0 vs. 3 W4ZT3CH#2397 » MATCH INFO
Lower Bracket Final
M30 [HMO]Rickkerdd 2 vs. 3 W4ZT3CH#2397 » MATCH INFO

FINAL
M31 Keycraftsman#2303 3 vs. 1 W4ZT3CH#2397 » MATCH INFO

Reacties (0)

  Je moet om te kunnen reageren.