• CampZone 2019
  Competition Platform
 • Powered By
  LANERGY

Competitie Informatie

Be sure to check the rules. Maximum 12 teams allowed.

Competitie Informatie

Be sure to check the rules. Maximum 12 teams allowed.

Rules
Â


ÂÂÂ

Â


Â
ÂVersion:  Juli  2014


Logitech G


Soap Soccer


Regels Zeepvoetbal


Aan het Zeepvoetbal doen


3


spelers per team mee en in het veld, elk team mag echter nog een


4


de speler hebben als wissel.


-


Aan ieder team wordt verzocht twee vrijwilligers of meer aan te stellen om samen met de


crew het activiteitenveld schoon te maken van ieder materiaal wat verwondingen kan


veroorzaken tijden het zeepvoetbal. (Denk hier aan spijkers, bierdopjes, etc...). D


it is


veiligheid van iedere deelnemer!


-


Wanneer spraken is van een gooibal, moet deze altijd onderhands het veld in gegooid


worden. Ieder doelpunt wat wordt veroorzaakt door het in het veld gooien van de bal, wordt


ongeldig verklaard.


-


Agressief speel


gedrag wordt niet getolereerd! Bij constatering hiervan kan er een doelpunt


afgetrokken worden van het doelsaldo van het betreffende team, of zelfs het hele team


gediskwalificeerd worden van verdere deelname aan het zeepvoetbal.


-


Bij start van het spel z


al ieder team wachten bij zijn doel, bij fluitsignaal zal de


scheidsrechter de bal in het midden van het veld gooien en kan het spel beginnen.


-


Tijdens het spel mag de bal niet met de hand vast gepakt worden, uitzondering hierop is


wanneer de bal bij een


doelpunt weer het veld in gegooid wordt.


-


Elke wedstrijd zal


5


minuten duren, tijdens de wedstrijd zal er niet van doel gewisseld


worden.


Uitzondering hierop is de Finale en de wedstrijd voor de 3


de


en 4


de


plaats, deze zullen


ieder 10 minuten duren en n


a 5 minuten zal er van doel gewisseld worden.


Rules Soap Soccer


Each team will contain


3


players in the field.


Each


team may still have a


fourth


player as an


exchange.


-


Each team is asked for two or more volunteers to help the crew clean the


playfield of any


objects that may cause injury during playtime. (Think of nails, beer caps, etc. ..). This safety


of each participant!


-


If there is a


throw


ball, it should always be thrown under hands into the field. Every goal that


is caused by


throwing


the ball in the field will be declared void.


-


Aggressive play behavior is not tolerated! When this is the case points van be subtracted


from the teams total goal score or the whole team can be disqualified.


-


When starting the game each team will wait f


or his goal, the referee will whistle when the


ball is


thrown


in the field and then the game can begin.


-


During the game the ball may not be caught by hand, exception is when there is a goal and


the ball is


thrown


back in the field.


-


Each match will la


st 5 minutes, with no switching goals. Exception is the Final and the game


for the 3th and 4


th


place. These will last 10 minutes and after 5 minutes each team will switch


goals.Ingeschreven teams: 18

Team Inschrijfnummer Bevestigd 0/18 (0%)
Badkuip 0 Aanwezigheid niet bevestigd
EnglishLDT 0 Aanwezigheid niet bevestigd
HTT 0 Aanwezigheid niet bevestigd
Kaasbroodje 0 Aanwezigheid niet bevestigd
LDT-1 0 Aanwezigheid niet bevestigd
NAB 0 Aanwezigheid niet bevestigd
New Army on the Block 0 Aanwezigheid niet bevestigd
Russians 0 Aanwezigheid niet bevestigd
T50 0 Aanwezigheid niet bevestigd
Team Feed 0 Aanwezigheid niet bevestigd
Team John 0 Aanwezigheid niet bevestigd
Team Pannekoek 0 Aanwezigheid niet bevestigd
Team Storm 0 Aanwezigheid niet bevestigd
Tent Jeroen Minions 0 Aanwezigheid niet bevestigd
Tent Jeroen Minions + Jeroen 0 Aanwezigheid niet bevestigd
Wallynet 0 Aanwezigheid niet bevestigd
Wallywatjes 0 Aanwezigheid niet bevestigd
Wyne 0 Aanwezigheid niet bevestigdBrackets

Popout Bracket
Round 1 Upper Bracket
M1 Badkuip 0 vs. 2 EnglishLDT » MATCH INFO
M2 HTT 3 vs. 2 Kaasbroodje » MATCH INFO
M3 LDT-1 5 vs. 1 Tent Jeroen Minions » MATCH INFO
M4 New Army on the Block 8 vs. 1 Russians » MATCH INFO
M5 Tent Jeroen Minions + Jeroen 1 vs. 3 Wallywatjes » MATCH INFO
M6 Wyne 3 vs. 4 Team Pannekoek » MATCH INFO
M7 Team Storm 1 vs. 5 NAB » MATCH INFO
M8 Team John 3 vs. 4 Wallynet » MATCH INFO
Round 2 Upper Bracket
M9 EnglishLDT 5 vs. 4 HTT » MATCH INFO
M10 LDT-1 3 vs. 2 New Army on the Block » MATCH INFO
M11 Wallywatjes 3 vs. 2 Team Pannekoek » MATCH INFO
M12 NAB 2 vs. 3 Wallynet » MATCH INFO
Round 3 Upper Bracket
M13 EnglishLDT 0 vs. 2 LDT-1 » MATCH INFO
M14 Wallywatjes 2 vs. 1 Wallynet » MATCH INFO
Upper Bracket Final
M15 LDT-1 1 vs. 3 Wallywatjes » MATCH INFO

Round 1 Lower Bracket
M17 Badkuip 3 vs. 2 Kaasbroodje » MATCH INFO
M18 Tent Jeroen Minions 3 vs. 1 Russians » MATCH INFO
M19 Tent Jeroen Minions + Jeroen 5 vs. 1 Wyne » MATCH INFO
M20 Team Storm 1 vs. 7 Team John » MATCH INFO
Round 2 Lower Bracket
M21 NAB 3 vs. 1 Badkuip » MATCH INFO
M22 Team Pannekoek 1 vs. 0 Tent Jeroen Minions » MATCH INFO
M23 New Army on the Block 4 vs. 1 Tent Jeroen Minions + Jeroen » MATCH INFO
M24 HTT 0 vs. 6 Team John » MATCH INFO
Round 3 Lower Bracket
M25 NAB 2 vs. 5 Team Pannekoek » MATCH INFO
M26 New Army on the Block 2 vs. 4 Team John » MATCH INFO
Round 4 Lower Bracket
M27 EnglishLDT 1 vs. 3 Team Pannekoek » MATCH INFO
M28 Wallynet 0 vs. 6 Team John » MATCH INFO
Round 5 Lower Bracket
M29 Team Pannekoek 2 vs. 4 Team John » MATCH INFO
Lower Bracket Final
M30 LDT-1 3 vs. 4 Team John » MATCH INFO

FINAL
M31 Wallywatjes 4 vs. 3 Team John » MATCH INFO

Reacties (12)

 • CupOfSquirrels1
  t50 wil ook een plekje.. hoezo 2 keer jeroen ... tssss
 • Lycantrope
  HMO heeft ook een team klaarstaan. Dus als er plek is zou dat mooi zijn!!!
 • Garantine
  KUT
 • Garantine
  Wij ook, geef meer plaatsen :D
 • JamesB009
  Wij zijn aan het kijken om meer plaatsen te maken, echter wordt het dan geen poule systeem meer maar een single eliminatie.
 • IJsklont
  We gaan over naar een Double elimination, waarmee we 16 teams kunnen faciliteren. Alle plekken zou al ook inmiddels bezet.

  De volgende teams zijn er nog bij gekomen:

  - Team pannekoek
  - Team Storm
  - Team NAB
  - Team T50.

  Heb je niet meer kunnen opgeven dan wil ik je adviseren om morgen toch om 13.00 uur bij het veld te komen en je op te geven als reserve team. Als een team dan niet komt opdagen, dan zal de eerst op de reserve de plek krijgen.

 • JustinEhv
  Ah komop wij willen ook nog mee doen... Met team John... kunnen er niet nog paar teams bij?
 • lafruitecake
  Kan ons team er ook nog bij? Team Blu34gle?
 • lafruitecake
  Wij zochten de inschrijf pagina al redelijk lang en gingen er al langzaam van uit dat dit niet meer nodig was en dit te regelen was bij het veld zelf.
 • IJsklont
  Er kunnen niet meer teams bij. Kom echter wel om 13.00 uur naar het veld, om je op te geven als reserve team. Mocht er dan een team niet komen opdagen dan kun je alsnog mee doen. Maar letop ook daat.... wie het eerste komt, wie het eerste maalt.
 • Barbaro
  12 Teams, some tents have multiples, thx for the fun.
 • IJsklont
  Na wat uitschrijvingen en inschrijvingen zijn de volgende teams definitief ingeschreven:

  - Badkuip
  - EnglishLDT
  - HTT
  - Kaasbroodje
  - LDT 1
  - NAB
  - New Army on the Block
  - Russians
  - T50
  - Team Feed
  - Team Pannekoek
  - Team Storm
  - Tent Jeroen Minions
  - Tent Jeroen Minions 2
  - Wallynet
  - Wyne

  Teams die zich niet hebben kunnen inschrijven, wil ik alsnog adviseren om naar het veld te komen en je op te geven als reserve. Mocht er dan een team niet komen opdagen, dan zal de eerste op de reserve lijst alsnog kunnen meedoen.
Je moet om te kunnen reageren.